მაღალალკოჰოლური სასმელის ბოთლები

250 ml

235.2 mm

700 ml

333 mm

500 ml

203.9 mm

500 ml

346 mm

500 ml

329.5 mm

500 ml

295.8 mm

250 ml

171.6 mm

700 ml

243.8 mm

500 ml

229 mm

500 ml

223.4 mm