მაღალალკოჰოლური სასმელის ბოთლები

SH9B-500

500 ml

188,5 mm

VI1-200

200 ml

162 mm

VI49-500

500 ml

279 mm

VI1-250

250 ml

190,6 ml

V-500

500 ml

263,5 mm

BB

500 ml

290 mm

ელიტი 1,0

1000 ml

234,3 mm

ორიგინალი 1,75

1750 ml

368 mm

ორიგინალი 1,0

1000 ml

332,2 mm

მარსელი 0,75

750 ml

329,5 mm