ღვინის ბოთლები

პორტო

700 ml

280 mm

ბურგუნდია

750 ml

296 mm

კონიკა

750 ml

314 mm

ბორდო

750 ml

310 mm