ლუდის ბოთლები

ნარვა 500 B

500 ml

260 mm

ვარშავა KPB

500 ml

242 mm

ევრო KPB

500 ml

228 mm