პროდუქცია

მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 297,3 მმ

მოცულობა 700 მლ
სიმაღლე 280 მმ