არაალკოჰოლური სასმელის ბოთლები

ევრო KP

500 ml

228 mm

R19.48.8B-1000

1000 ml

250,5 mm

TO-43-1000

1000 ml

232 mm

TO-43G-250

250 ml

165 mm

VN4-500

500 ml

263 mm

ვარშავა KP

500 ml

242 mm

სუპრიმი

500 ml

255 mm

ნარვა 500

500 ml

260 mm