პროდუქცია

მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 293,8 მმ
მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 300 მმ
მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 293,5 მმ
მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 297,3 მმ