პროდუქცია

მოცულობა 1000 მლ
სიმაღლე 346 მმ
მოცულობა 750 მლ
სიმაღლე 329.5 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 296 მმ
მოცულობა 1750 მლ
სიმაღლე 368 მმ
მოცულობა 1000 მლ
სიმაღლე 332.2 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 293 მმ
მოცულობა 1000 მლ
სიმაღლე 234.3 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 192.7 მმ

BB

მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 290 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 291.1 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 263,5 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 301.5 მმ
მოცულობა 250 მლ
სიმაღლე 190,6 მმ
მოცულობა 250 მლ
სიმაღლე 201,5 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 188,5 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 279 მმ
მოცულობა 200 მლ
სიმაღლე 162 მმ