პროდუქცია

მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 263 მმ

მოცულობა 250 მლ
სიმაღლე 165 მმ

მოცულობა 450 მლ
სიმაღლე 253 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 224,2 მმ
მოცულობა 500 მლ
სიმაღლე 228 მმ